Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

NINK, Nace Pintarič s.p., tetoviranje in kozmetične storitve (rouged.si)
Lackova ulica 15
9250 Gornja Radgona


Nace Pintarič s.p., upravljalec spletne strani rouged.si, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).


Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

  • preko spletnega obrazca za povpraševanje;
  • ob telefonski komunikaciji s stranko;
  • ob osebni komunikaciji s stranko;
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko;


Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov


Obrazec za povpraševanje:
Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega povpraševanja. Brez vaše izrecne privolitve vpisanih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.


Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.


Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

  • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.
  • do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.
  • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo..
  • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: rougedstudio@gmail.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.


Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.